Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

. u know me
u love me
u leave me .
.we cannot change the past...
we cannot change tha fact,
that people react..but what we fail to see
its all the concenquences.

. stay calm
and
destroy.