Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

THE PLATFORM
Photographer: Lydia Dimitriadi

Fashion editor: Panos J Almpanis

Make-up artist: Sophia Matiani

Hair stylist: Christos Vourlis

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

WABBA 2010

photos lydia dimitriadi©copyright 2010

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010i believe in pink
i believe in freedom
i believe in me...

dream dreamweak in spirit waek in mind


in the maze you're


running scared forever blind


to all the things in life you'd never find


BLUE is my color today ..