Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

dream dreamweak in spirit waek in mind


in the maze you're


running scared forever blind


to all the things in life you'd never find


BLUE is my color today ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου