Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011


we start.near.
close.closer.
deep▼lost.
far away.
the end.


Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

more to come...
.selfportrait.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Dreams to drain
You draw so many lines in the sand
Lost the fingernails on your hands...

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

7ply project

L.ydia D. © 2011
patini by me <3

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Listener - falling in love with glaciers

Listener - I don't want to live foreverI don't want to live forever. I just want to live for me
but your faces just keep haunting ...sometimes it’s all I see
so I’m working hard at learning all I can I’m gonna give it all to you
I’ll keep making payments, until we’re all so straight and true

my head is on fire

L.ydia D. © 2010

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

WOODEN HEART
PHOTOS: L.ydia dimitriadi © 2010

location : Magyar Köztársaságpool spot
photos : by friends
edit : L.ydia D. © 2010