Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Listener - I don't want to live foreverI don't want to live forever. I just want to live for me
but your faces just keep haunting ...sometimes it’s all I see
so I’m working hard at learning all I can I’m gonna give it all to you
I’ll keep making payments, until we’re all so straight and true

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου