Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Dreams to drain
You draw so many lines in the sand
Lost the fingernails on your hands...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου