Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011


we start.near.
close.closer.
deep▼lost.
far away.
the end.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου